Tanrı neden var?

   Tanrı neden var?

      Tanrı ya da ilâh özellikle tek tanrıcılar tarafından evrenin tek yaratıcı ve yöneticisi olduğuna inanılan varlık. Çok tanrılı inançlarda genelde ilâhların cinsiyeti bulunur ve erkek olanlarına Tanrı, kadın olanlarına Tanrıça denir. Monoteistik ve henoteistik inançlardaki Tanrı kavramını tanımlamak için ise sadece tanrı sözcüğü kullanılabilir. (*)

Continue Reading

Zaman neden var?

Zaman neden var?

Zaman, iki hareket arasındaki süredir. Hareket ve maddenin nesnel hali zamanla belirir. Bu nedenle zaman maddelerin değişimindeki en aktif hazırlayıcıdır. Elektrik yükü olmadıkça, elektrik alanı olmadığı gibi, maddesizde bir metrik alan (uzay-zaman) da olmayacaktır. Bu yüzden, zaman tamamıyla nesnel tabanlıdır.

Continue Reading